Welkom bij Dorpshuis Den Ham

Het dorpshuis is een plek voor jong en oud, waar men elkaar ontmoet en waar clubs en verenigingen terecht kunnen met hun activiteiten. Wij zijn dan ook blij met de vele bewoners die een actieve rol spelen in verenigingen, werkgroepen of andere initiatieven.

Doelstelling

De doelstelling van dorpshuis Den Ham is het in stand houden van het dorpshuis als multifunctionele accommodatie ten behoeve van cultuur, kunst, sport en recreatie.

Het dorpshuis biedt een plek waar inwoners en verenigingen uit Zuilichem en omstreken elkaar kunnen ontmoeten, waar zij zich bezig kunnen houden met cultuur, kunst, sport of recreatie dan wel het geven van een feest, receptie, workshop etc. Door deel te nemen aan activiteiten kunnen dorpsbewoners elkaar ontmoeten, ontstaan er nieuwe contacten en is er meer samenhang/ verbondenheid.

We dragen hun initiatieven een warm hart toe en willen voor hen het dorpshuis zijn waar zij hun activiteiten, vergaderingen en bijeenkomsten organiseren.

Ons team

Het bestuur van het dorpshuis bestaat uit een aantal van vijf bestuurders. De bestuursleden worden benoemd door het bestuur waarbij het bestuur zoveel als mogelijk een afspiegeling wil zijn van de Zuilichemse gemeenschap.

daniëlla van der Leij, voorzitter

Daniëlla van der Leij

VOORZITTER

De drijvende kracht in de stichting. Heads up, innoveren, niet moeilijk doen.

 Michael van Veen

Michael van Veen

PENNINGMEESTER

De controlerende factor. Alles is mogelijk, verantwoordelijk tegen de scherpste prijzen.

Annemarie Benckhuijsen

ALGEMEEN BESTUURSLID

Sociale cohesie in het dorp, daar staat Annemarie voor.

Sonja van der Leij

ALGEMEEN BESTUURSLID

Creatief, denken in oplossingen. Onze duizendpoot!

 Gellof Kanselaar

Gellof Kanselaar

ALGEMEEN BESTUURSLID

De gouwe ouwe! Betrokken in de gemeenschap van Zuilichem. Heeft zijn roots in het verenigingsleven, scholing en zakelijke sector.

%d bloggers liken dit: