Onderstaande lokale verenigingen, stichtingen en instanties zijn onze vaste klanten. Ze huren wekelijks of maandelijks, of wanneer er wat te organiseren valt. Wij zijn trots dat we het dorpshuis in stand kunnen houden en er daardoor voor zorgen dat de sociale cohesie binnen het dorp behouden blijft.

Zuilichem Leeft

Zuilichem Leeft organiseert meerdere activiteiten in onze foyer. Zo wordt er eens per maand een open eettafel en een inloopmiddag georganiseerd. Voor actuele data verwijzen wij u graag naar:  www.zuilichemleeft.nl

Elke dinsdag organiseert Zuilichem Leeft van 19.00 – 21.00 uur een sportavond in het dorpshuis. Zuilichem Leeft is gestart met badminton. Aanmelden is niet nodig, u kunt binnenlopen wanneer u wilt en voor rackets wordt gezorgd. Meer informatie op hun eigen website.

Dit geldt ook voor de donderdagmiddagen, wanneer de dames en heren van ‘samen bewegen’ van 13.30-14.30 uur gebruik maken van de sportzaal. Die middag worden er verschillende oefeningen gedaan met als doel om fit te blijven

Drum- & Streetband Zuilichem

Drum- & Streetband Zuilichem is onze oudste vereniging. Zij maken al sinds hun oprichting gebruik van de foyer. De drumband oefent wekelijks op donderdagavond van 20.00 uur in het dorpshuis. Voor meer informatie:  www.drumenstreetbandzuilichem.nl

Dorpsraad Zuilichem

De dorpsraad van Zuilichem vergadert eens per maand bij ons in de foyer. Voor meer informatie over de inloopavonden:  www.dorpsraadzuilichem.nl

Oranjevereniging ‘Trouw aan Oranje’

Jaarlijkse organiseert Oranjevereniging ‘Trouw aan Oranje’  vanuit het dorpshuis een lampionnenoptocht en verzorgen zij in het dorpshuis een gezellige Koningsdag.

Meer informatie op www.oranjeverenigingzuilichem.nl

s.v. Hamarithi

Elke woensdagavond maakt dancemix van s.v. Hamarithi van 19.30 tot 20.30 uur gebruik van de sportzaal in het dorpshuis. Voor meer informatie:  www.hamarithi.nl.

Sinterklaas comité Zuilichem

Het sinterklaas comité zorgt ieder jaar weer voor een feestelijke intocht van Sinterklaas. Aansluitend wordt het sinterklaasfeest in het dorpshuis gevierd.

Dokterskamer

Twee ochtenden in de week is onze zgn. dokterskamer ingericht voor de bloedprikdiensten van SHL en Ziekenhuis Rivierenland.

Dezelfde ruimte wordt op maandag en donderdag gebruikt voor fysiotherapie. U kunt hiervoor een afspraak maken bij fysiopraktijk De Emmahof. 

Deze foto’s zijn van de burendag Zuilichem 2019, welke georganiseerd was door de lokale verenigingen en instanties, in samenwerking met het dorpshuisbestuur. We hopen in 2020 weer een mooie burendag te mogen beleven!

%d bloggers liken dit: